Kıyı yapılaşmasında ‘ön izin’ kolaylığı

Yayınlanan yeni tebliğe göre, kıyı ve sahil şeritleriyle doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler üzerinde yapılacak yapı ve tesislerle ilgili, yatırımcılarca tercih edilmesi halinde Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden ön izin alındıktan sonra planlama süreci başlatılabilecek. Ancak, ön izin alınmış olması, imar planlarının mutlaka onaylanacağı anlamına gelmiyor.

Tebliğe göre, “çevreye etkileri de dikkate alınarak takılıp sökülebilir nitelikte, tamamı ahşap malzeme veya çelik boru kazık veya teknolojik gelişmeler dahilinde üretilen diğer malzemeler üzerine ahşap kaplama kullanılmak veya ponton dahil yüzer elemanlardan inşa edilecek ahşap veya çelik ayaklı hafif yapı niteliğindeki ahşap iskelelerin” yapımına ilişkin usul ve esaslar, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Raporlar da azaltıldı
Eskisi yürürlükten kaldırılarak yenisi yürürlüğe giren ‘Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ’deki yeni uygulamaya göre, yatırımcının, başvuru öncesi, fizibilite raporu ve modelleme raporu hazırlanmasına gerek olmadığına dair Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırma Genel Müdürlüğünden görüş alması halinde, bu raporların yatırım dosyasında olması gerekmiyor.

Diğer yandan, yalnızca kıyı koruma yapıları tahkimat ve akarsuların denize çıkış noktasında yapılan mahmuz yapıları niteliğindeki kıyı yapılarına ilişkin imar planı tekliflerinde fizibilite, modelleme, hidrografik, oşinografik, jeolojik ve jeoteknik raporların hazırlanmasına da gerek olmayacak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Valid XHTML 1.0 Transitional