Tapu daireleri online olarak birbirine bağlanacak.

Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) 2012 yılı Mart ayı başından itibaren 81 ilde uygulanacak. Böylece vatandaş Türkiye’nin neresinde olursa olsun, uzak bir yerdeki gayrimenkulünün satışını, kendisine en yakın tapu müdürlüğünde yapabilecek

Ayrıca gayrimenkul almayı düşünen bir kişi, taşınmazın özelliklerini sistemden öğrenebilecek. Arsanın veya binanın yüzölçümü üzerinde taşınmazı etkileyen şerh olup olmadığını görebilecek.
Tapuda elektronik ortamda on-line devir işleminin pilot olarak uygulamasının ardından sistem Türkiye geneline yayılıyor. Geçen yıl devreye sokulan Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS), mart ayı başından itibaren 81 ilde uygulanacak. Vatandaş Türkiye’nin neresinde olursa olsun, uzak bir yerdeki gayrimenkulünün satışını, kendisine en yakın tapu müdürlüğünde yapabilecek. Örneğin İstanbul’daki bir kişi, Van’daki tarlasını satmak için Van’a gitmek zorunda kalmayacak. Aynı şekilde Muğla’dan yazlık alan Doğu Anadolu veya Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki illerde oturan bir kişi, bu şehre gitmeden işlemini bilgisayar ortamında yapabilecek.

Bugün itibarıyla 957 tapu müdürlüğünün 720’sinde sistem on-line olarak hizmet veriyor. Sistem sayesinde, bir kişi adına kayıtlı bütün taşınmazların envanteri kolayca çıkarılabilecek ve takibi de yapılacak. Mal varlığı araştırmalarında da daha çabuk takip ve sorgulama imkânı sunuluyor. Gayrimenkul almayı düşünen bir kişi, taşınmazın özelliklerini sistemden öğrenebilecek. Arsanın veya binanın yüzölçümü, yaşı, cinsi, üzerinde taşınmazı etkileyen şerh olup olmadığını görebilecek. Bir parsel ile ilgili bütün veriyi sistemden öğrenerek aldığı bilgiler ışığında gayrimenkulü satın alıp almayacağına karar verecek.

Tapu tüzüğünde yapılacak değişiklikle ilgili bir grup gazeteciye değerlendirmede bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, diğer bakanlıkların görüşünü beklediklerini belirterek, görüşler geldikten sonra düzenlemeye son halinin verileceğini bildirdi. Mevcut durumda, kamu kurum ve kuruluşları ile mahkemelerin, cumhuriyet savcılıkları, icra ve iflas müdürlüklerinin görevleriyle ilgili taşınmaz verileri Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nden istediğini aktaran Bayraktar, “Yeni tüzük yürürlüğe girince TAKBİS sistemine erişim hakkına sahip kuruluşlar, taşınmaz ile ilgili verileri sistem üzerinden doğrudan alabilecek. Artık mahkemeler, bir kişinin üzerine tapu olup olmadığını anlamak için haftalarca beklemek zorunda kalmayacak.” dedi. Bayraktar’ın verdiği bilgilere göre, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile taşınmaza ilişkin konularda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler kendi işleriyle sınırlı olmak üzere, düzenlenecek protokol kapsamında gerekli verilere erişebilecek.

TAKBİS üzerinden sorgulama yapılabilmesi için, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek sözleşmenin imzalanması gerekiyor. Bu sözleşmede, erişimin türü ve şekli, erişim kontrolü, verilerin kullanım amacı ile üçüncü kişilere kullandırılmasına ilişkin sınırlamaları ve amacı dışında kullanımın sonuçları düzenlenecek. Verilere erişim hakkının kötüye kullanılması halinde, özel kanun hükümleri saklı kalmak üzere, sisteme erişim durdurulabilecek.

TAKBİS verilerine erişime ilişkin döner sermaye katılma payını ve bunun istisnalarını belirlemeye Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkili olacak. Öte yandan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün stratejik planına uygun olarak, tapuda kalite yönetimi yaygınlaştırılıyor. 22 bölge müdürlüğü ve her birine bağlı 10’ar müdürlükte toplamda 242 müdürlük “ISO-9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ” almaya hak kazandı. 2012 yılı içerisinde 220 müdürlükte daha bu belgenin alınması planlanıyor. Bu kapsamda bin 86 kalite temsilcisi, uzmanlar tarafından sıkı bir eğitime tabi tutuluyor.
Zaman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Valid XHTML 1.0 Transitional